La Vall de Camprodon inicia un ambiciós projecte de bioeconomia circular que pretén reduir la dependència dels productes fòssils i minerals, fomentar una millor integració dels serveis ecosistèmics i de la biodiversitat en l’economia així com promoure el desenvolupament econòmic de la zona i la creació de nous llocs de treball d’acord amb els principis establerts pels ODS.
Aquest projecte ha estat ideat per la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon, que té per objectiu millorar la vida de la gent de la Vall, després de detectar les vulnerabilitats i oportunitats que a llarg termini podria tenir aquest enclavament tan conegut turísticament. Aquesta Fundació ha treballat conjuntament amb les administracions locals i amb els diferents agents i associacions de la Vall de Camprodon per tal d’elaborar aquest full de ruta que permeti aconseguir un desenvolupament sostenible, resilient i transformador de la Vall.
Per una banda, s’ha obtingut que la Vall formi part del pla pilot per crear paisatges agroforestals resilients al canvi climàtic promogut pel Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat. Amb aquest pilot es pretén fer una gestió integral del territori per optimitzar els recursos naturals, els serveis i l’economia local amb l’objectiu de crear un paisatge agroforestal resilient als efectes de la crisi ambiental global. Per dissenyar aquests paisatges s’identifiquen quins atributs locals cal valorar i quins d’aquests es considera que cal modular per augmentar-ne la resiliència davant de potencials factors de canvi socials, econòmics o ambientals. La proposta de transformació del paisatge vindrà determinada per un treball inicial per part de tècnics del Departament, investigadors i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). Després es faran sessions participatives per acabar d’aterrar els modelsen l’àmbit local amb tots els agents que ja té detectats la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon. Després d’això es preveu una injecció econòmica important per part de la Generalitat per dur a terme les accions que es convinguin.
Aquests models de paisatges agroforestals resilients serà un important punt de partida per emprendre accions després. Accions que siguin sostenibles i que es puguin mantenir en el temps.
Segons la Fundació Comunitària els objectius específics per obtenir aquests paisatges resilients haurien de ser: el balanç hídric, el risc d’incendi, la biodiversitat i hàbitats, l’activitat agro-ramadera i el paisatge amb atractiu turístic i de qualitat.
Per aconseguir-ho, la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, com a promotor del projecte, ha demanat una subvenció a la Fundación Biodiversidad per dur a terme unes accions motores que mobilitzin tota la cadena de valor, com ara: estudis del balanç energètic dels boscos de la Vall públics i privats i dels potencials consums poblacionals (administracions, hotels, indústria, particulars); estudi de viabilitat d’instal·lació de xarxes de calor en els 6 municipis de la Vall per abastir la població d’aigua calenta; assessorament tècnic per la rehabilitació energètica d’edificis i activitats en àmbit rural; dinamització de la gestió forestal conjunta, enfocada a l’obtenció de biomassa forestal per a usos energètics i també a valorar altres productes fusters i recursos endògens; recuperació d’espais agraris abandonats, resiliència de les explotacions ramaderes extensives davant el canvi climàtic i diversificació agrària orientada a la introducció de produccions de major valor afegit.
Quasi 200.000 euros, amb finançament del Ministeri, permetran iniciar la transformació agroalimentària de la Vall de Camprodon.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ja ha atorgat una subvenció a la Mancomunitat de 175.073,42 euros per tirar endavant el projecte anomenat “Valls Circulars: Agroeconomia multisectorial resilient a la Vall de Camprodon per adaptar entorns de muntanya al canvi climàtic”. Aquesta suma més una aportació de la Fundació i de la mateixa Mancomunitat a través de tots els ajuntaments de la Vall, permetrà treballar en la transformació agroalimentària de la Vall pel que fa a la diversificació agrària i adaptació al canvi climàtic, mitjançant la implantació de noves produccions i aplicació de noves tecnologies; i sobretot, orientat a la millora de la rendibilitat de les activitats agràries, mitjançant l’obtenció de productes locals de major valor afegit.
Aquest projecte inclou un estudi analític previ, formació als agricultors i ramaders i una sèrie de proves pilot per avaluar la viabilitat de les noves produccions proposades, així com mentories dirigides directament a les explotacions agràries de la Vall de Camprodon.
L’acció de Bioeconomia de la Vall de Camprodon es va presentar en el “Congrés de Bioeconomia Bit”, el passat 21 de març de 2024, i suposa sens dubte una colla de reptes que requereixen uns nous coneixements i sistemes que transformin el sector agroalimentari i forestal de la Vall.

Podeu consultar el projecte en aquest arxiu adjunt: