La nostra missió és millorar la qualitat de vida i benestar de les persones de la Vall.