Per tal de poder debatre i tenir noves idees de quines accions es poden dur a terme des de la FCVC que tinguin un fort impacte a la Vall, el passat divendres 29 de juliol vam celebrar la Jornada de captació d’idees o pluja d’idees, una activitat de debat i reflexió sobre les possibilitats de les accions, que poden abastar molts àmbits. És el que en diem una jornada de pensar, debatre i parar l’orella.

La jornada s’ha desenvolupat durant tot un dia, a la Sala de l’Hotel Camprodon (antic Rigat) de 10 del matí a les 7 de la tarda. Un total de persones 33 expertes, en diferents àrees de la nostra Vall o amb relació amb ella, van exposar el que creuen que podrien ser les millors iniciatives en molts diversos camps, des de l’activitat econòmica, el turisme o la gestió urbanística fins a la salut, la gent gran, el paisatge o la cultura.

Un punt essencial del desplegament de la Fundació és el suport a les accions que es duran a terme. Accions en forma d’iniciatives de tota mena promogudes per persones, associacions i entitats socials, en els àmbits de l’acció social i la innovació, especialment ajudant a joves a poder viure i treballar a la Vall i promoció de la pagesia, i la gent gran, augmentant la seva qualitat de vida. Però també es contempla el suport a iniciatives en l’educació, l’art i la cultura, el paisatge, i la natura. De fet, a les fundacions comunitàries no hi ha una causa concreta, sinó que són les causes que escull la pròpia comunitat les que són impulsades. Per això, hem volgut treballar conjuntament amb persones expertes en les diferents temàtiques que volem incidir per detectar necessitats, mancances i potencialitats del nostre territori.

La FCVC ha preparat un dossier de resums, accessible a aquesta publicació i properament hi haurà els vídeos de totes les intervencions. A més la FCVC està oberta a suggeriments i propostes per desenvolupar en el futur (fcvalldecamprodon@gmail.com).

Veure programa de la jornada
Veure Jornada de Captació d’idees