Millorem la qualitat de vida i benestar de les persones de la Vall!

Pels joves i emprenedors

Que els joves i emprenedors puguin créixer, desenvolupar-se professionalment i residir a la Vall amb salaris i habitatge adequats.

Per les persones grans

Que les persones majors siguin respectades i considerades com a membres actius i mereixedors d’una vida digna.

Pel món rural

Que el món rural sigui respectat i reconegut com un bé patrimonial i econòmic.

Per l’activitat econòmica de la Vall

Que l’activitat econòmica de la Vall esdevingui diversificada, equilibrada, sostenible i innovadora, amb mà d’obra qualificada.

Per la qualitat de vida de la Vall

Que la nostra Vall sigui una comunitat per a tots els seus residents, generosa, afable, conciliadora i amb qualitat de vida, potenciant l’acció social, la cultura i l’educació.

Que la Vall sigui un referent

Que la Vall sigui un referent pel seu paisatge, esdeveniments culturals, oci, oportunitats de formació, ofertes gastronòmiques, de treball i de residència.