Reportatge del projecte Valls Circulars impulsat des de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon i la nostra Fundació Comunitària, que pretén adaptar l’agricultura i la ramaderia de la Vall davant el canvi climàtic, fomentar productes locals de més valor afegit, fer servir tècniques modernes per optimitzar la producció de varietats antigues i diversificar l’activitat de les explotacions.

https://www.ccma.cat/3cat/les-explotacions-de-la-vall-de-camprodon-volen-ser-mes-rendibles-i-adaptades-al-canvi-climatic/video/6286156/