OFERTA FEINA A LA FCVC

El propòsit de la FCVC, com el de totes les Fundacions Comunitàries, és potenciar, donar suport i impulsar les persones i els projectes econòmics, socials, culturals i ambientals de la comunitat, a partir d’iniciatives i projectes innovadors que dinamitzin de manera sostenible i resilient el nostre territori, la Vall de Camprodon.

La FCVC obre una posició i inicia durant aquest mes de febrer el procés de selecció de:

 • Gestor/ora-administratiu/va de la FCVC

Què busquem? Una persona que gestioni l’administració i la coordinació de la Fundació amb totes les persones i entitats implicades.

Les funcions principals per a desenvolupar seran:

 • Portar l’administració de la FCVC, coordinant àrees i persones, tant de Patronat com de les diferents àrees, correspondència, etc.
 • Participar i organitzar reunions i esdeveniments: capacitat de relacionar-se amb persones de diferents àmbits: equip intern de la fundació, voluntaris/es i/o entitats amb qui col·laborem.
 • Seguiment dels projectes, amb capacitat de redacció i tramesa d’informes i ajornament de la pàgina web, tramitació de subvencions i seguiment del voluntariat.
 • Suport i/o gestió d’activitats com ara xerrades, cursos de formació, debats, així com altres projectes.
 • Portar l’arxiu i seguiment de totes les accions de comunicació: activitats, publicacions, campanyes, etc.
 • Seguiment econòmic i financer, amb coordinació de l’equip de gestoria.

Requisits i habilitats:

 • Coneixement de la Vall i les seves persones; coneixements d’ofimàtica per portar l’administració. Coneixement del català i castellà oral i escrit. Domini de les eines d’internet i manteniment del web (Word, Excel, Drive, CRM, etc.).
 • Experiència en gestió i administració de projectes.
 • Disposició a l’aprenentatge: ganes de formació, amb software nou (SinergiaCRM) i participació i impuls de nous projectes.
 • Iniciativa personal, actitud proactiva, capacitat d’anàlisi, treball en equip, resolutiu/va en la gestió d’incidències, sentit de la responsabilitat i compromís, estabilitat i gestió emocional, flexibilitat, integritat/honestedat i serenitat davant la pressió/adversitat.

Dedicació: entre mitja jornada o completa (a convenir)

Salari: segons conveni

Dates: queda obert el termini fins al 28 de febrer de 2023

Presentació sol·licituds: Les persones interessades poden enviar el seu CV a la FCVC: fcvalldecamprodon@gmail.com

Funcions concretes:

La persona contractada estarà en directa comunicació i reportarà a la Presidència (Teia) i a la

 • Portar la secretaria de la FCVC
  • Estar al corrent del telèfon, correu, correu electrònic, xarxes socials, web.
  • Tenir els ordinadors de la FCVC al dia.
  • Portar el CRM i el seguiment dels indicadors dels projectes.
  • Arxivar tot el material que arribi i que s’enviïn a la FCVC.
  • Arxiu informàtic actualitzat i complet.
  • Estar pendent i convocar les reunions de les diferents seccions, del patronat i les nombroses reunions d’accions.
  • Ajudar a la responsable de l’àrea de tresoreria a portar els comptes, en coordinació amb la gestoria.
  • Manteniment del local i material.
 • Contacte telemàtic puntual a través de cartes a: donants, voluntaris, patronat, administracions…
 • Portar, d’acord amb els responsables, les diferents versions dels textos de desenvolupament de les accions, de la comunicació i de la captació de fons.
 • Fer seguiment de les diferents subvencions susceptibles a participar-hi, redacció de documents i presentació de les diferents convocatòries per demanar fons per les accions.
 • Donar suport a la resta d’àrees de la FCVC, en funció de les campanyes que es facin:
  • Comunicació
  • Accions
  • Captació de fons
  • Organitzar les activitats socials de la FCVC: actes, festes, jornades…
 • Coordinar amb tot l’equip de comunicació, les diferents campanyes, publicacions i difusió de continguts.