Per tal de poder debatre i tenir noves idees de quines accions es poden dur a terme des de la FCVC que tinguin un fort impacte a la Vall, es celebrarà una jornada de debat i reflexió sobre les possibilitats de les accions, que poden abastar molts àmbits.

La jornada es desenvoluparà durant tot un dia, el divendres 29 de Juliol de 2022 a la Sala de l’Hotel Camprodon.

El programa constarà de tres sessions de xerrades i debat a càrrec de persones vinculades en diferents sectors sota els següents eixos de debat o reptes de futur:

 1. Activitat econòmica / teletreball / economia circular / emprenedoria
 2. Gestió urbanística/habitatge
 3. Joves
 4. Salut i Persones grans
 5. Món rural (agrari, ramader)
 6. Turisme
 7. Territori sostenible / paisatge / natura
 8. Cultura, art, educació
 9. Oci i esports

Hi haurà també uns eixos transversals que tots els ponents tindran presents:

 1. Incrementar el sentiment de pertinència a la Vall ,
 2. Posar en valor la Filantropia comunitària
 3. Integració dels nous vinguts
 4. Recolzament als necessitats