La majoria d’accions que hem desenvolupat provenen de la jornada de captació d’idees de l’estiu del 2022 on es varen copsar moltes potencialitats a desenvolupar i algunes mancances importants a la nostra Vall. Totes aquestes accions s’estan fent pensant a millorar el benestar de la nostra gent.

Aquest marc d’accions s’aniran desenvolupant a través de diferents grups d’acció, formats per persones expertes en cada àmbit i en col·laboració amb tota la ciutadania que s’hi vulgui incorporar.