El mes de maig del 2022 neix la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon.

El mes de maig del 2022 va néixer la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon (FCVC), com una fundació legalment establerta i amb molts ànims de donar-hi continguts.

El propòsit de la FCVC, és potenciar, donar suport i impulsar les persones i els projectes econòmics, socials, culturals i ambientals de la comunitat, a partir d’iniciatives i projectes innovadors que dinamitzin de manera sostenible i resilient el nostre territori, la Vall de Camprodon.